The Virtual Film Crew project – research on distributed collaboration in movie production
Poster (konferens), 2005

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Virtual Team Forum

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Kommunikationsvetenskap

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Filmvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07