The difficulties of visualizing that which we do not know and that which we cannot see
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Audiovisual Thinking

Vol. 3

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Medievetenskap

Filmvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07