Density functional studies of molecular adsorption on metal oxides -NOx storage on BaO and CO oxidation over Co3O4
Licentiatavhandling, 2002

10:an, Kemigården 4, Chalmers, Göteborg, Sweden

Författare

Peter Broqvist

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Characterization of NOx species adsorbed on BaO: Experiment and theory

Journal of Physical Chemistry B,; Vol. 108(2004)p. 3523-3530

Artikel i vetenskaplig tidskrift

NOx storage on BaO(100) surface from first principles: a two channel scenario

Journal of Physical Chemistry B,; Vol. 106(2002)p. 137-145

Artikel i vetenskaplig tidskrift

A DFT Study on CO Oxidation over Co3O4

Journal of Catalysis,; Vol. 210(2002)p. 198-206

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

10:an, Kemigården 4, Chalmers, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07