Induced low-temperature catalytic ignition by transient changes in the gas composition
Licentiatavhandling, 2002

microkinetic modelling

carbon monoxide

low-temperature activity

catalytic ignition

DRIFT

light-off

catalytic oxidation

transients

KC, Kemigården 4, Chalmers, Göteborg, Sweden

Författare

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap

Low-temperature CO oxidation over a Pt/Al2O3 monolith catalyst investigated by step-response experiments and simulations

Topics in Catalysis,; Vol. 30/31(2004)p. 375-381

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Induced low temperature catalytic ignition by transient changes in the gas composition

Catalysis Today,; Vol. 73(2002)p. 307-313

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Periodic control for improved low-temperature catalytic activity

Topics in Catalysis,; Vol. 16-17(2001)p. 343-347

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Materialkemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

KC, Kemigården 4, Chalmers, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07