Promoting catalytic oxidation for emission abatement using make-up gases
Licentiatavhandling, 2002

alumina

catalytic oxidation

sulfur dioxide

propane

platinum

ozone

promotion

carbon monoxide

KS101, Kemigården, Chalmers, Göteborg, Sweden

Författare

Martin Petersson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

SO2 promoted oxidation of ethyl acetate, ethanol and propane

Applied Catalysis B: Environmental,; Vol. 30(2001)p. 315-328

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Annan kemiteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

KS101, Kemigården, Chalmers, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07