Studies on metal oxide catalysts for selective catalytic reduction of NOx with NH3 -Influence of preparation procedure and feed gas transients
Licentiatavhandling, 2002

ammonia

transient ammonia supply

microemulsion

perovskites

metal oxide catalysts

zeolite H-ZSM-5

NOx

SCR

KS101, Chalmers

Författare

Mikaela Wallin

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Selective catalytic reduction of NOx with NH3 over H-ZSM-5: Influence of transient ammonia supply

Journal of Catalysis,; Vol. 218(2003)p. 354-364

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Preparation of Mn, Fe and Co based perovskite catalysts using microemulsions

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects,; Vol. 238(2004)p. 27-35

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Materialkemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

KS101, Chalmers

Mer information

Skapat

2017-10-08