Kinetic studies of NO oxidation and NOx storage on Pt/BaO/Al2O3 catalysts
Licentiatavhandling, 2000

NO oxidation

Platinum

catalysis

Kinetics

storage

emission control

Modelling

Barium oxide

NOx

Mean field

KS101, Kemigården, Chalmers, Göteborg, Sweden

Författare

Louise Olsson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

A Kinetic Study of NO Oxidation and NOx Storage on Pt/Al2O3 and Pt/BaO/Al2O3

Journal of Physical Chemistry B Materials,; Vol. 105(2001)p. 6895-6906

Artikel i vetenskaplig tidskrift

A kinetic study of oxygen adsorption/desorption and NO oxidation over Pt/Al2O3 catalysts

Journal of Physical Chemistry B Materials,; Vol. 103(1999)p. 10433-10439

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

KS101, Kemigården, Chalmers, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07