Low temperature CO oxidation over cobalt oxide
Licentiatavhandling, 2000


Författare

Jonas Jansson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Low temperature CO oxidation over Co3O4/Al2O3

Journal of Catalysis,; Vol. 194(2000)p. 55-60

Artikel i vetenskaplig tidskrift

A mechanistic study of low temperature CO oxidation over cobalt oxide

Topics in Catalysis,; Vol. 16-17(2001)p. 385-389

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07