Low temperature CO oxidation on supported platinum and cobalt catalysts
Licentiatavhandling, 1999

KS101

Författare

Peter Thormählen

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Low temperature catalytic activity of cobalt oxide and ceria promoted Pt and Pd: -Influence of pretreatment and gas composition

Applied Catalysis B: Environmental,; Vol. 14(1997)p. 131-146

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Low temperature CO oxidation over platinum and cobalt oxide catalysts

Journal of Catalysis,; Vol. 188(1999)p. 300-310

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Materialkemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

KS101

Mer information

Skapat

2017-10-07