Low temperature catalytic oxidation of CO and reduction of NO with CH4
Licentiatavhandling, 1999

kinetic modeling

Berty reactor

simulation

shell catalyst

mass transfer

CO oxidation

NO

methane

homogenous catalyst

Pd-beta-zeolite

KS101

Författare

Astrid Drewsen

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

E!ects of the radial distribution of platinum in spherical alumina catalysts on the oxidation of CO in air

Chemical Engineering Science,; Vol. 55(2000)p. 4939-4951

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Kemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

KS101

Mer information

Skapat

2017-10-08