Nya katalytiska material för NOx-reduktion i syreöverskott
Licentiatavhandling, 1997


Författare

Lars Eriksson

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för teknisk kemi

Influence of the platinum-support interaction on the direct reduction of NOx under lean conditions

Studies in Surface Science and Catalysis,; Vol. 116(1998)p. 285-294

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07