Characterization of Ashes from Wood and Straw
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Birgitta Olanders

Biomass and Bioenergy

0961-9534 (ISSN)

Vol. 8 105-115

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07