THermogravimetric combined with mass spectrometric studies on the oxidation of calcium suphide
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Kuanrong Qiu

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Tobias Mattisson

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Oliver Lindqvist

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Thermochimica Acta

0040-6031 (ISSN)

Vol. 298 87-93

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07