Ash Sintering and Deposit Formation in PFBC
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Oliver Lindqvist

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Vratislav Langer

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Fuel

0016-2361 (ISSN)

Vol. 77 407-417

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07