High Temperature Reactions of Straw Ash and the Antisintering Additives Kaolin and Dolomite
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Oliver Lindqvist

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Biomass and Bioenergy

0961-9534 (ISSN) 18732909 (eISSN)

Vol. 14 67-76

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07