Long term leaching of stabilised wood ash
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

N. Marsic

Lars-Gunnar Karlsson

Anna Tomsic

Oliver Lindqvist

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Scandinavian Journal of Forest Research

0282-7581 (ISSN)

Vol. Suppl 2:1 3-16

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07