Evaluation of the leaching characteristics of wood ash and the influence of ash agglomeration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Lars-Gunnar Karlsson

Oliver Lindqvist

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Biomass and Bioenergy

0961-9534 (ISSN)

Vol. 16 119-136

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07