Chemical and leaching characteristics of ash from combustion of coal, peat and wood in a 12 MWth CFB – a comparative study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

S Schelander

Oliver Lindqvist

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Fuel

0016-2361 (ISSN)

Vol. 78 249-258

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07