Fly ash characteristics in co-combustion of wood with coal, oil or peat
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Oliver Lindqvist

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Fuel

0016-2361 (ISSN)

Vol. 78 479-488

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07