Influence of periodically changing CO2 partial pressure on sulfur capture and free lime content of residues in PFBC
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Kuanrong Qiu

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Energy & Fuels

0887-0624 (ISSN) 1520-5029 (eISSN)

Vol. 14 973-979

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07