NOx release from noble metal/BaO catalyst; Dependence of gas composition
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Annika Amberntsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik

Hans Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Per Engström

Chalmers, Teknisk fysik

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Bengt Herbert Kasemo

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Applied Catalysis B: Environmental

0926-3373 (ISSN) 1873-3883 (eISSN)

Vol. 31 27-38

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07