A transient FTIR study of species formed during NOx storage in the Pt/BaO/Al2O3 system
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Björn Westerberg

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical

1381-1169 (ISSN)

Vol. 165 249-263

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07