A study of Cr(VI) in ashes from fluidized bed combustion of municipal solid waste: Leaching, secondary reactions and the applicability of some speciation methods
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Zareen Abbas

Göteborgs universitet

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Oliver Lindqvist

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Waste Management

0956-053X (ISSN) 1879-2456 (eISSN)

Vol. 21 725-739

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07