The Effect of Calcination on the Reactions of Ammonia over Different Carbonates and Limestones in Fluidized Bed Combustion Conditions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Abul Milh Miroslawa

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Energy & Fuels

0887-0624 (ISSN) 1520-5029 (eISSN)

Vol. 15 874-880

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07