Towards a better web forum interface – issues in a forum built for hosting online learning community
Poster (konferens), 2004

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Maria Sundin

Göteborgs universitet

Netlearning

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Lärande

Pedagogik

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07