Project Management - Wise after the event
Paper i proceeding, 2011

Författare

Göran Lindahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Roine Leiringer

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Proceedings of the 6th Nordic Conference on Construction Management and Economics

11-

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07