Synchrotron radiation induced µ-X-ray fluorescence spectroscopy on municipal solid waste fly ashes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Caterina Camerani Pinzani

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Andrea Somogyi

M. Drakopoulos

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Spectrochimica Acta - Part B: Atomic Spectroscopy

0584-8547 (ISSN)

Vol. 56 1355-1365

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Analytisk kemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07