Cd speciation in biomass fly ash particles after size separation by centrifugal SPLITT
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Caterina Camerani Pinzani

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

R Sharma

R. Becket

Fuel

0016-2361 (ISSN)

Vol. 81 13 1739-1753

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07