USEframe - a Framework to understand and map usability research
Paper i proceeding, 2011

Författare

Göran Lindahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Siri Blakstad

Geir K Hansen

Suvi Nenonen

Proceedings of the 6th Nordic conference on Construction Management and Economics

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07