Facilities in use, Nordic studies about usability of workplaces
Paper i proceeding, 2011

Författare

Göran Lindahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Geir K Hansen

Suvi Nenonen

Siri Blakstad

Proceedings Nordic FM Conference 2011

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07