X-ray Fluorescence Tomography of Individual Waste Fly Ash Particles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

B Golosio

A Simionovici

A Somogyi

Caterina Camerani Pinzani

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Journal de Physique. IV : JP

1155-4339 (ISSN)

Vol. 104 647-650

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07