Release of salts from municipal solid waste combustion residues
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Zareen Abbas

Göteborgs universitet

A Partovi

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Institutionen för oorganisk miljökemi

Waste Management

0956-053X (ISSN)

Vol. 23 291-305

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan kemi