The Usability of facilities: Experiences and effects
Kapitel i bok, 2012

Författare

Göran Lindahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Geir K Hansen

Keith Alexander

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-0-415-89699-3

Mer information

Skapat

2017-10-06