The Usability of facilities: Experiences and effects
Kapitel i bok, 2012

Författare

Göran Lindahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Geir K Hansen

Keith Alexander

Managing Organizational Ecologies - Space, Management and Organization. Routledge - Studies innovation, organization and technology: New York


978-0-415-89699-3 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-0-415-89699-3

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13