A kinetic study of gaseous alkali capture by kaolin in the fixed bed reactor equipped with an alkali detector
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Khanh-Quang Tran

Institutionen för oorganisk miljökemi

Britt-Marie Steenari

Institutionen för oorganisk miljökemi

K. Iisa

Göteborgs universitet

Oliver Lindqvist

Institutionen för oorganisk miljökemi

Fuel

0016-2361 (ISSN)

Vol. 84 2-3 169-175

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07