Pressure drop of monolithic catalytic converters -Experiments and modelling
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Fredrik Ekström

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Bengt Andersson

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Kompetenscentrum katalys

Society of Automotive Engineers Tecnical Paper Series

Vol. 2002 2002-01-1010-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07