Potential metal resources in waste incineration ash deposits
Paper i proceeding, 2012

Författare

J Krook

N Svensson

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell materialåtervinning

SUM2012 SYMPOSIUM ON URBAN MINING, Old Monastery of Saint Augustine, Bergamo, Italy, 21-23 may 2012

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07