Reactivity of Pt/Ceria and Pt/Alumina planar model catalysts prepared by colloidal lithography
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Lars Österlund

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik

S. Kielbassa

Christian Werdinius

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Journal of Catalysis

0021-9517 (ISSN) 1090-2694 (eISSN)

Vol. 215 94-107

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06