Comment on "Modelling pattern formation in CO + O2 (reaction) on Pt {100}"
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Vladimir Zhdanov

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Chemical Physics Letters

0009-2614 (ISSN)

Vol. 390 301-304

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Atom- och molekylfysik och optik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08