Rethinking the MBA: A turn to the field within business education?
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Journal of Business Anthropology

2245-4217 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Sociologi

Företagsekonomi

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08