Arkitektur som musikalisk scenografi : från klassiska konsertsalar till event-kulturens manifestationer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Konserthus

Arkitektur

Musik

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Vol. vol 46 21-34

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07