Lean NOx reduction over Ag/Al2O3 catalysts using future fuels -Effects of ageing and catalyst composition
Licentiatavhandling, 2013

Författare

Fredrik Gunnarsson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07