Low-temperature oxidation of methanol and CO over Pt/Al2O3 -Influence of Mg promotion and Pt distribution
Licentiatavhandling, 2003

KB

Författare

Karl Arnby

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi

Influence of ammonia on CO and methanol oxidation over Pt/γ-Al2O3 catalysts modified by Mg

Applied Catalysis B: Environmental,; Vol. 49(2004)p. 51-59

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Investigation of Pt/γ-Al2O3 catalysts with locally high Pt concentrations for oxidation of CO at low temperatures

Journal of Catalysis,; Vol. 221(2004)p. 252-261

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

KB

Mer information

Skapat

2017-10-07