Oxidation and storage of NOx and SOx over platinum based catalysts
Licentiatavhandling, 2003

SO2 oxidation

sulphur poisoning

NO oxidation

zeta potential

pt precursors

NOx storage and reduction catalysts

Al2O3

BaCO3

metal oxide additives

Kollektorn

Författare

JAZAER DAWODY

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

The effect of metal oxide additives (WO3, MoO3, V2O5, Ga2O3 on the oxidation of NO and SO2 over Pt/BaO/Al2O3 catalysts

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical,; Vol. 209(2004)p. 215-225

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Role of Pt-precursor on the performance of Pt/BaCO3/Al2O3 NOx storage catalysts

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical,; Vol. 225(2005)p. 259-269

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kollektorn

Mer information

Skapat

2017-10-06