Oxidation of CO on platinum surfaces stimulated by photons and H2O
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Johan Bergeld

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07