Nanofabrication of model catalysts by colloidal lithography
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Christian Werdinius

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07