Nanostructured catalysts and electrode materials for PEM fuel cells
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Kjell Wikander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07