Studies on continuous lean NOx reduction with hydrocarbons over dual pore size zeolite catalysts
Licentiatavhandling, 2002

lean exhaust

MOR

dual pore system

FER

NOx reduction

HC-SCR

ZSM-5

diesel exhaust

zeolites

KS 101

Författare

Thomas Holma

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

KS 101