Studies on continuous lean NOx reduction with hydrocarbons over dual pore size zeolite catalysts
Licentiatavhandling, 2002

lean exhaust

MOR

dual pore system

FER

NOx reduction

HC-SCR

ZSM-5

diesel exhaust

zeolites

KS 101

Författare

Thomas Holma

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för teknisk ytkemi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

KS 101

Mer information

Skapat

2017-10-08