Studies of storage and release processes of NOx in barium and platinum containing catalysts
Licentiatavhandling, 1999

Författare

Annika Amberntsson

Chalmers, Teknisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07