Model studies with nanofabricated and traditional supported catalysts
Licentiatavhandling, 1998

model catalyst

catalysis

electron-beam litography

micro-reactor

PdO

nanofabrication

hysteresis

Författare

Stefan Johansson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08