Model studies with nanofabricated and traditional supported catalysts
Licentiatavhandling, 1998

model catalyst

catalysis

electron-beam litography

micro-reactor

PdO

nanofabrication

hysteresis

Författare

Stefan Johansson

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08