The structure of self-assembled thiols on gold surfaces
Paper i proceeding, 2010

Författare

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik

27th European Conference on Surface Science, ECOSS27, Groningen, The Netherlands

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Teoretisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07