The structure of self-assembled thiols on gold surfaces
Paper i proceeding, 2010

Författare

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik

27th European Conference on Surface Science, ECOSS27, Groningen, The Netherlands

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Teoretisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07